Free ebook download

یونس یا ارمیا؟

یونس یکی از شخصیتهای جالب کلام خداست که از زندگی او درسهای بسیاری می‌توان آموخت.

زمزمۀ جویبار معنا

نقد و بررسی فیلم «درخت زندگی»

مبانی الهیاتی دفاع از حقوق بشر به عنوان رسالتی مسیحی

یک مسیحی را با فعالیت حقوق بشری چه کار؟!

ایماندار مسیحی و موضوع دیوزدگی

در جهانبینی مسیحی، جهان ما سقوط‌کرده معرفی می‌شود، جهانی که به‌واسطۀ عصیانِ فرشتگانِ سقوط‌کرده و انسان…

مذهب سمّی

با آنانی که به طور دائم در زندگی ما سم می‌پاشند، چه باید کنیم؟…

دکتر گَری هابرماس

دکتر گَری هابرماس (دارندۀ مدرک دکترا از دانشگاه میشیگن اِستِیت Michigan State University) استاد ممتاز و محقق و عضو گروه فلسفۀ دانشگاه لیبرتی Liberty University است. او ۴۰ کتاب نوشته است که نیمی از آنها به موضوع رستاخیز عیسی اختصاص دارد. همچنین مؤلف بیش از هفتاد فصل یا مقاله در کتاب‌های دیگر است و بیش از ۱۰۰ مقاله در مجلات و نشریات از او منتشر شده. دکتر هابرماس همچنین در حدود ۱۵ درس در مؤسسات تحصیلات تکمیلی تدریس کرده است.