Free ebook download

دعوت به وفاداری

چند سال پیش به دعوت یک دانشکدۀ بزرگ الهیات در آمریکا برای جمعی متشکل از روحانیون و افراد عادی سخنرانی کردم

داستایِفسکی: حدیث سرگشتگی‌ها و گُمگشتگی‌ها

زبان خدا چیست؟ به چه زبانی دعای ما را می‌شنود؟…

خداوند همۀ زبان‌ها

زبان خدا چیست؟ به چه زبانی دعای ما را می‌شنود؟…

آشنایی با پدران کلیسا

پدران کلیسا عنوانی است که به دسته‌ای از شخصیتهای مهم قرون اولیۀ مسیحیت اطلاق می‌شود…

ایمانی که به هیچ قیمت دست بردار نیست

یکی از بارزه‌های ایمان حقیقی که در کتاب‌مقدس به آن توجه زیادی مبذول شده است، “پافشاری و اصرار” در تقاضا و درخواست از خدا می‌باشد

دربارهٔ شاگرد

ما کیستیم؟

«شاگرد»، سایت رسمی کانون الهیات پارس است. این سایت دستاوردهای فکری، الهیاتی و روحانی کانون الهیات پارس را در راستای تحقق رویا و ماموریت این کانون در اختیار همه علاقمندان و دوستداران مسیح قرار می‌دهد.

رؤیای کانون الهیات پارس شکل گیری کلیسایی زنده، فعال و برخوردار از بلوغ روحانی در میان ایرانیان (و دیگر فارسی‌زبانان) است که در محبت به خدا و همسایه با هم متحد بوده، دنیای فارسی‌زبان را برای مسیح دگرگون سازند.

مأموریت کانون الهیات پارس تربیت، تجهیز و توانمند‌سازی نسلی تازه از زنان و مردان خداست که در کلام خدا ریشه داشته، از دانش الهیاتی و بلوغ روحانی برخوردار بوده، به خدمت و رهبری در کلیسا و جامعه در راستای محبت به خدا و همسایه متعهد باشند، و در اتحاد با هم در جهت دگرگون ساختن دنیای فارسی‌زبان برای جلال خدا بکوشند.

    چرا «شاگرد»؟!

    نام «شاگرد» از آنجاست که زندگی مسیحی در یک عبارت یعنی شاگردی مسیح، و این شاگردی تمام زندگی مسیحی را از آغاز تا انجام در بر می‌گیرد. این شاگردی چیزی نیست جز شرکت فعالانه در فرآیند شبیه شدن به عیسای مسیح در همه ابعاد زندگی فردی، کلیسایی و اجتماعی. مسیحیان خوانده شده‌اند تا به عنوان شاگردان مسیح در اتحاد با دیگر اعضای بدن او یعنی کلیسا، در رابطه‌ای شخصی با خود عیسای مسیح به سر برده، او را بشناسند، در اطاعت از تعالیم او زندگی کنند و شاهد او باشند. پس شاگرد و شاگردی در این سایت به تعلیم و تربیت نوایمانان در آغاز زندگی مسیحی اشاره ندارد بلکه فرآیندی مادام‌العمر است که همه عرصه‌های زندگی چون خانواده، کلیسا، کار، تجارت، سیاست‌، ورزش و هر آنچه را که زندگی روزمره مؤمن به مسیح را تشکیل می‌دهد، شامل می‌گردد.