Free ebook download

دعوت به وفاداری

چند سال پیش به دعوت یک دانشکدۀ بزرگ الهیات در آمریکا برای جمعی متشکل از روحانیون و افراد عادی سخنرانی کردم

داستایِفسکی: حدیث سرگشتگی‌ها و گُمگشتگی‌ها

زبان خدا چیست؟ به چه زبانی دعای ما را می‌شنود؟…

خداوند همۀ زبان‌ها

زبان خدا چیست؟ به چه زبانی دعای ما را می‌شنود؟…

آشنایی با پدران کلیسا

پدران کلیسا عنوانی است که به دسته‌ای از شخصیتهای مهم قرون اولیۀ مسیحیت اطلاق می‌شود…

ایمانی که به هیچ قیمت دست بردار نیست

یکی از بارزه‌های ایمان حقیقی که در کتاب‌مقدس به آن توجه زیادی مبذول شده است، “پافشاری و اصرار” در تقاضا و درخواست از خدا می‌باشد

دانشکدهٔ الهیات پارس

دانشکده الهیات پارس به منظور اعتلای الهیات مسیحی در کلیساهای ایرانی، و تعلیم، تربیت و تجهیز رهبران و خادمان مسیحی شایسته برای جنبش مسیحی ایرانی شکل گرفته است. این دانشکده با استفاده از تجارب و آموخته‌های برخی از بهترین معلمان، شبانان و رهبران مسیحی ایرانی، و بهره‌گیری از بهترین روشهای آموزش الهیات، سعی بر آن دارد تا شاگردی، خدمت، و الهیات مسیحی را با توجه به ویژگیهای خاص فرهنگ ایرانی به جهان فارسی‌زبان ارائه دهد. پارس نگرشی کل نگر (Holistic) به امر آموزش دارد و علاوه بر انتقال دانش الهیاتی روز در چارچوبی راست‌دینانه و معرفی جهان‌بینی مسیحی به دانشجویان، به رشد روحانی و شکل‌گیری شخصیت دانشجویان به شباهت مسیح نیز توجه خاص داشته، به ابعاد عاطفی و رفتاری یادگیری نیز علاوه بر ابعاد شناختی اهمیت بسیار می‌دهد. در فلسفه تربیتی کانون الهیات پارس چهار هدف اصلی محبت به خدا، محبت به خود، محبت به کلیسا و محبت به جهان در همه فعالیتهای آموزشی و در تمام دروس دنبال می‌شود.

برنامه آموزشی دانشکده الهیات پارس که به اخذ مدرک دیپلم (یک سال تمام وقت)، فوق‌دیپلم (دو سال تمام وقت) و لیسانس (سه سال تمام وقت) منتهی می‌شود، از چهار بخش عمده تشکیل شده است:
کلاسهای آنلاین که در آن دانشجویان سالیانه در دو ترم تحصیلی، دروس ویدئویی را که شامل انجام تکالیف و مطالعه کتب درسی است به کمک استادیاران مجرب که برای هر درس تعیین شده‌اند، می‌گذرانند.

کنفرانسهای پرورشی که دانشجو یک بار در سال برای مدت یک هفته با گروهی دیگر از دانشجویان برای مشارکت، پرستش، دعا، مشاوره و شرکت در سمینارهای پرورشی در آن شرکت می‌کند.

برنامهٔ راهنمایی روحانی (منتورینگ) که در آن دانشجو از طرف دانشکده با یک شخص پرتجربه‌تر به لحاظ روحانی در تماس قرار می‌گیرد و هر سه هفته یک بار برای مدت یک ساعت به گفتگو می‌نشیند.

برنامه خدمات عملی که در آن دانشجو برای مدت حداقل ۲ ساعت در هفته با توافق دانشکده و تحت نظارت راهنمای روحانی خود به انجام خدمت خاصی اشتغال می‌ورزد.

هر چهار فعالیت بالا از ارزش تحصیلی برخوردارند و به آنها واحد درسی تعلق می‌گیرد.

برخی از دروس دانشکده پارس

زندگی سالم مسیحی
جهانبینی مسیحی
بررسی عهدعتیق
درک و تفسیر کتاب‌مقدس

اخلاقیات مسیحی
ماهیت و ساختار کلیسا
مقدمه‌ای بر مشاوره مسیحی
بررسی انجیل یوحنا

شرایط ثبت نام در دانشکده پارس به قرار زیر است:

  1. حداقل ۲ سال (ترجیحاً ۳ سال) از ایمان متقاضی گذشته و تعمید آب گرفته باشد (در مورد تعمید استثنائاتی وجود دارد).
  2. عهدعتیق را حداقل یک بار و عهدجدید را حداقل دو بار به دقت خوانده باشد.
  3. عضو یک کلیسای محلی و یا شبکه‌ای از مشارکتهای خانگی باشد.
  4. دارای مدرک تحصیلی دیپلم دبیرستان و یا بالاتر باشد.
  5. مشغول خدمت در کلیسای خود باشد و یا شوق و خواندگی برای خدمت خاصی داشته باشد.
  6. از توانایی کارکردن با کامپیوتر و اینترنت و ارسال ایمیل و تایپ کردن برخوردار باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانشکده و ثبت نام در آن می‌توانید با آدرس ذیل تماس بگیرید:

applications@parstheology.com