Free ebook download

خادمان مسیح جلال مسیح

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

اثبات رستاخیز عیسای مسیح

حدود چهل سال پیش، شروع به نوشتن دربارۀ موضوعی کردم که عنوان آن را گذاشته‌ام «استدلال بر پایۀ حداقلِ واقعیت‌ها»

خادمین شفا یافته

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

ایلیا و الیشع

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

خودنمائی

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

جان ارتبرگ

جان ارتبرگ نویسنده مسیحی پرکاریست که آثار بسیاری در زمینه زندگی مسیحی و رشد و پرورش روحانی نگاشته است . برخی کتب او، کتب پرفروش و معروفی در زمینه زندگی مسیحی هستند. او معلمی برجسته نیز محسوب می‌شود و در کلیساها و کنفرانسهای مختلف تعلیم می‌دهد. او دارای مدرک دکترا در زمینه روانشناسی مسیحی است. از او کتاب «از قایقهای خود خارج شوید» به زبان فارسی ترجمه شده است.