Free ebook download

ایمانی که به هیچ قیمت دست بردار نیست

یکی از بارزه‌های ایمان حقیقی که در کتاب‌مقدس به آن توجه زیادی مبذول شده است، “پافشاری و اصرار” در تقاضا و درخواست از خدا می‌باشد

تجربۀ قوم خدا در بیابان

در آغاز ورود قوم خدا به بیابان و گرسنه شدنشان و متعاقباً شکوه و شکایتی که بر ضد موسی و هارون می‌کنند

این چیست؟

در آغاز ورود قوم خدا به بیابان و گرسنه شدنشان و متعاقباً شکوه و شکایتی که بر ضد موسی و هارون می‌کنند

فرزانگان شوریده

در سنت روحانی کلیسای ارتودوکس روس به شخصیتهای عجیبی بر‌می‌خوریم که به آنها «ابلهان مقدس» می‌گفتند…

پس او را تقویت کن

یونس یکی از شخصیتهای جالب کلام خداست که از زندگی او درسهای بسیاری می‌توان آموخت.

جان ارتبرگ

جان ارتبرگ نویسنده مسیحی پرکاریست که آثار بسیاری در زمینه زندگی مسیحی و رشد و پرورش روحانی نگاشته است . برخی کتب او، کتب پرفروش و معروفی در زمینه زندگی مسیحی هستند. او معلمی برجسته نیز محسوب می‌شود و در کلیساها و کنفرانسهای مختلف تعلیم می‌دهد. او دارای مدرک دکترا در زمینه روانشناسی مسیحی است. از او کتاب «از قایقهای خود خارج شوید» به زبان فارسی ترجمه شده است.