Free ebook download

خادمان مسیح جلال مسیح

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

اثبات رستاخیز عیسای مسیح

حدود چهل سال پیش، شروع به نوشتن دربارۀ موضوعی کردم که عنوان آن را گذاشته‌ام «استدلال بر پایۀ حداقلِ واقعیت‌ها»

خادمین شفا یافته

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

ایلیا و الیشع

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

خودنمائی

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

مالکوم وبر

خدمت اصلی مالکوم وبر تجهیز و تعلیم و تربیت رهبران مسیحی در سرتاسر جهان است. او بیش از سی کتاب در زمینه تعلیم و تربیت رهبران مسیحی و اصول و ویژگیهای رهبری مسیحی به نگارش در آورده است و دوره‌های آموزشی بسیاری برای آموزش رهبران مسیحی در نقاط مختلف جهان برگزار کرده است. تربیت رهبران سالم که نگرشی جامع نگر در مورد خود و خدمتشان دارند، از موضوعات مهمیست که او بر آن تأکید دارد. او دارای مدرک دکترا در زمینه رهبری سازمانیست.

دو مسئولیت اساسی یک رهبر

دو مسئولیت اساسی یک رهبر

هر رهبری به‌خوبی می‌داند که در طول روز هرگز نمی‌تواند به تمامی مسائلی که توجه او را به خود جلب می‌کنند، شخصاً وقت دهد. پس برای اینکه رهبری تاثیرگذار باشد، باید به دیگران مسئولیتهایی بسپارد و در صورت...