Free ebook download

فرزانگان شوریده

در سنت روحانی کلیسای ارتودوکس روس به شخصیتهای عجیبی بر‌می‌خوریم که به آنها «ابلهان مقدس» می‌گفتند…

پس او را تقویت کن

یونس یکی از شخصیتهای جالب کلام خداست که از زندگی او درسهای بسیاری می‌توان آموخت.

تأملی در باب معنای دستگذاری در كليسا

ر بسياري از موارد، مسيحيان هنگام دعا براي يكديگر، بر روی هم دست می‌گذارند.

دیدگاه‌‌های شورای دوم واتیکان در مورد کلیسا

کلیسا چون آغلی درنظر گرفته می‌شود که تنها و یگانه در ورود به آن مسیح است…

ایران صفوی و تجربه میسیونرهای مسیحی در مورد تساهل و رد شدن – بخش سوم

راهبانی که در ایران بودند در فضای آزادی نسبی فعالیت داشتند…

وضعیت کنونی
ثبت‌نام نشده‌اید
وضعیت درس
رایگان

در درس «درآمدی بر مشاورهٔ مسیحی» تلاش شده است که در وهلۀ اول دانشپذیر با علم روانشناسی آشنایی‌ای کلی و مقدماتی كسب كند و سپس از چشم انداز جهان‌بینی مسیحی بتواند به این علم بنگرد و سپس با فنون مشاورهٔ آشنا شده و به شکل کاربردی آنها را در خدمت مسیحی بكار گیرد. در این درس همچنین روشها و اشكال مختلف مشاورهٔ مسیحی معرفی شده تا دانشپذیر آمادگی اولیه برای كاربرد آنها را در خدمت مسیحی بدست آورد.

در این درس ابتدا موضوعاتی چون تعریف علم روانشناسی، روشهای آن، شاخه‌های این علم و مكاتب موجود در آن مطرح می‌شوند و سپس برخی مفاهیم مهم روانشناسی چون نظریه‌های شخصیت، فرآیند رشد و اختلالات روانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. پس از آن فنون اصلی مشاوره در كل و نیز ویژگیهای منحصر بفرد مشاورهٔ مسیحی مطرح شده و دانشپذیر با شاخه‌های مختلف مشاورهٔ مسیحی آشنایی کلی حاصل می‌كند. برخی مباحث درس كاملاً جنبه نظری داشته و برخی دیگر هم جنبه‌های کاربردی و عملی دارند و دانشپذیر را با ضرورت كاربرد علم روانشناسی و اصول مشاوره در خدمت مسیحی آشنا می‌كنند. در مجموع در پایان این دوره دانشپذیر باید بتواند آشنایی کلی با علم روانشناسی حاصل كرده و به چشم اندازی مسیحی در این مورد دست یابد و سپس به شکلی كاربردی فنون مشاورهٔ مسیحی را در خدمت مسیحی بكار گیرد.

از دیگر اهداف فرعی و جانبی درس كمك به خود دانشپذیر در كاربرد اصول علم روانشناسی در شناخت بیشتر خود و احیاناً حل مشکلات شخصی و خانوادگی خود و نیز دستیابی به شناختی عمیق‌تر از انسان و پیچیدگی‌های وی و نیز امکان دستیابی به نگرشی كل‌نگر به انسان می‌باشد.