Free ebook download

اثبات رستاخیز عیسای مسیح

حدود چهل سال پیش، شروع به نوشتن دربارۀ موضوعی کردم که عنوان آن را گذاشته‌ام «استدلال بر پایۀ حداقلِ واقعیت‌ها»

خادمین شفا یافته

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

ایلیا و الیشع

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

خودنمائی

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

درد من و دوای تو

او را بدون تردید می‌توان یکی از نمایندگان شاخص و برجستۀ روانشناسی مسیحی و مشاورۀ کتاب ‌مقدسی دانست

وضعیت کنونی
ثبت‌نام نشده‌اید
وضعیت درس
رایگان

در درس «درآمدی بر مشاورهٔ مسیحی» تلاش شده است که در وهلۀ اول دانشپذیر با علم روانشناسی آشنایی‌ای کلی و مقدماتی کسب کند و سپس از چشم انداز جهان‌بینی مسیحی بتواند به این علم بنگرد و سپس با فنون مشاورهٔ آشنا شده و به شکل کاربردی آنها را در خدمت مسیحی بکار گیرد. در این درس همچنین روشها و اشکال مختلف مشاورهٔ مسیحی معرفی شده تا دانشپذیر آمادگی اولیه برای کاربرد آنها را در خدمت مسیحی بدست آورد.

در این درس ابتدا موضوعاتی چون تعریف علم روانشناسی، روشهای آن، شاخه‌های این علم و مکاتب موجود در آن مطرح می‌شوند و سپس برخی مفاهیم مهم روانشناسی چون نظریه‌های شخصیت، فرآیند رشد و اختلالات روانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. پس از آن فنون اصلی مشاوره در کل و نیز ویژگیهای منحصر بفرد مشاورهٔ مسیحی مطرح شده و دانشپذیر با شاخه‌های مختلف مشاورهٔ مسیحی آشنایی کلی حاصل می‌کند. برخی مباحث درس کاملاً جنبه نظری داشته و برخی دیگر هم جنبه‌های کاربردی و عملی دارند و دانشپذیر را با ضرورت کاربرد علم روانشناسی و اصول مشاوره در خدمت مسیحی آشنا می‌کنند. در مجموع در پایان این دوره دانشپذیر باید بتواند آشنایی کلی با علم روانشناسی حاصل کرده و به چشم اندازی مسیحی در این مورد دست یابد و سپس به شکلی کاربردی فنون مشاورهٔ مسیحی را در خدمت مسیحی بکار گیرد.

از دیگر اهداف فرعی و جانبی درس کمک به خود دانشپذیر در کاربرد اصول علم روانشناسی در شناخت بیشتر خود و احیاناً حل مشکلات شخصی و خانوادگی خود و نیز دستیابی به شناختی عمیق‌تر از انسان و پیچیدگی‌های وی و نیز امکان دستیابی به نگرشی کل‌نگر به انسان می‌باشد.