Free ebook download

اهمیت انضباط شبانی در حیات کلیسا

در بسیاری از کشورهای اروپایی و در آمریکای شمالی، بخشی از درصد رشد کلیساها به‌خاطر مهاجرت مسیحیان نیمکرۀ جنوبی به این کشورهاست

گپ‌و‌گفتی با گَری هابرماس دربارۀ موضوعات الهیاتی

یک مسیحی را با فعالیت حقوق بشری چه کار؟!

یونس یا ارمیا؟

یونس یکی از شخصیتهای جالب کلام خداست که از زندگی او درسهای بسیاری می‌توان آموخت.

زمزمۀ جویبار معنا

نقد و بررسی فیلم «درخت زندگی»

مبانی الهیاتی دفاع از حقوق بشر به عنوان رسالتی مسیحی

یک مسیحی را با فعالیت حقوق بشری چه کار؟!

وضعیت کنونی
ثبت‌نام نشده‌اید
وضعیت درس
رایگان

در درس «درآمدی بر مشاورهٔ مسیحی» تلاش شده است که در وهلۀ اول دانشپذیر با علم روانشناسی آشنایی‌ای کلی و مقدماتی کسب کند و سپس از چشم انداز جهان‌بینی مسیحی بتواند به این علم بنگرد و سپس با فنون مشاورهٔ آشنا شده و به شکل کاربردی آنها را در خدمت مسیحی بکار گیرد. در این درس همچنین روشها و اشکال مختلف مشاورهٔ مسیحی معرفی شده تا دانشپذیر آمادگی اولیه برای کاربرد آنها را در خدمت مسیحی بدست آورد.

در این درس ابتدا موضوعاتی چون تعریف علم روانشناسی، روشهای آن، شاخه‌های این علم و مکاتب موجود در آن مطرح می‌شوند و سپس برخی مفاهیم مهم روانشناسی چون نظریه‌های شخصیت، فرآیند رشد و اختلالات روانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. پس از آن فنون اصلی مشاوره در کل و نیز ویژگیهای منحصر بفرد مشاورهٔ مسیحی مطرح شده و دانشپذیر با شاخه‌های مختلف مشاورهٔ مسیحی آشنایی کلی حاصل می‌کند. برخی مباحث درس کاملاً جنبه نظری داشته و برخی دیگر هم جنبه‌های کاربردی و عملی دارند و دانشپذیر را با ضرورت کاربرد علم روانشناسی و اصول مشاوره در خدمت مسیحی آشنا می‌کنند. در مجموع در پایان این دوره دانشپذیر باید بتواند آشنایی کلی با علم روانشناسی حاصل کرده و به چشم اندازی مسیحی در این مورد دست یابد و سپس به شکلی کاربردی فنون مشاورهٔ مسیحی را در خدمت مسیحی بکار گیرد.

از دیگر اهداف فرعی و جانبی درس کمک به خود دانشپذیر در کاربرد اصول علم روانشناسی در شناخت بیشتر خود و احیاناً حل مشکلات شخصی و خانوادگی خود و نیز دستیابی به شناختی عمیق‌تر از انسان و پیچیدگی‌های وی و نیز امکان دستیابی به نگرشی کل‌نگر به انسان می‌باشد.