Free ebook download

آشنایی با مدرسۀ الهیات مسیحی نصیبین در ایران باستان

شهر نصیبین در حال حاضر در جنوب ‫شرق کشور ترکیۀ امروزی و در مقابل شهر قمشلی سوریه و در پنجاه کیلومتری جنوب شرق ماردین واقع شده است

آزادی تعالی‌بخش

این فیلم بر اساس زندگی دهقانی اتریشی به نام «فرانس یگراشتتر» ساخته شده

نقدی بر مسیح کیهانی – قسمت هشتم

آیا اندیشه کیهانى به تجسم مسیح باور دارد؟ به واقع تجسم مسیح به چه معناست؟

آیه‌ای معروف با تفسیری غلط!

زمانی که هنوز اسقف کلیسا بودم، در مصاحبه با روحانیونی که برای مشاغل مختلف کلیسایی داوطلب می‌شدند، سؤال می‌کردم: «اگر قرار بود به جزیره‌ای دورافتاده بروید، کدام فصل از کتاب‌مقدس را همراه می‌بردید؟» برای اینکه سؤالم جالب‌تر شود اضافه می‌کردم: «حالا فرض کنید رومیان ۸ را...

من همراه شما هستم

تسلی‌بخش‌ترین کلام برادر یا خواهری مسیحی که شما را در زمان سختی یا آزمایش تسلی داده است چیست؟ اینکه «خدا خوب است؟» «این ارادۀ او برای شماست؟» «من برایت دعا می‌کنم؟» اگرچه این جملات، بسته به شرایط، مناسبند، اما ممکن است راه دیگری نیز وجود داشته باشد که ما می‌توانیم...
وضعیت کنونی
ثبت‌نام نشده‌اید
وضعیت درس
رایگان

چنانکه از عنوان این دوره پیداست، هدف از این درس، بررسی عهد‌عتیق است به گونه‌ای است که دانشپذیر دیدی کلی از مطالب کتابهای عهد‌عتیق داشته باشد. در ضمن موضوعات مهم دیگری نیز در درس گنجانده شده است، از قبیل لزوم مطالعۀ عهدعتیق برای مسیحیان، رابطۀ عهد‌عتیق و عهد‌جدید، و کاربرد روحانی از مطالب عهد‌عتیق برای ایمانداران امروزی.

هدف از این درس، بررسی عهد‌عتیق است به گونه‌ای است که دانشپذیران به شناختی کلی از کتابهای عهد‌عتیق دست یابند. در این درس همچنین به موضوعاتی چون ضرورت مطالعۀ عهدعتیق برای مسیحیان، رابطۀ عهد‌عتیق و عهد‌جدید، کاربرد روحانی مطالب عهد‌عتیق برای ایمانداران امروزی، شخصیتهای کلیدی در عهدعتیق و نیز زمینه‌‌های تاریخی و فرهنگی کتب عهد‌عتیق پرداخته شده است.

نتایج موردنظر این دوره به قرار زیر می‌باشد:

 1. نتایج فکری
  • درکی کلی از اوضاع تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی دوران عهد‌عتیق کسب کرده، به رابطۀ میان عهدعتیق و عهدجدید پی ببرند، و تشابهات و تفاوتهای آن دو را تشخیص دهند.
  • با محتوای هر یک از ۳۹ کتاب عهدعتیق و دلایل نوشته شدن آنان، آشنایی کلی کسب کنند.
 2. نتایج عاطفی
  • ضمن آشنا شدن با دلایل و شواهد تاریخی، نسبت به برحق بودن کتابهای عهدعتیق اطمینان بیشتری بیابند.
  • اشتیاق بیشتری به دست آورند تا با آگاهی از زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زمان نگارش عهدعتیق، به درک عمیق‌تری از آن دست یابند.
 3. نتایج رفتاری
  • دانشپذیران بر اساس عهد‌عتیق موعظه‌ها و تعالیمی را تهیه کنند که با حقایق ایمان مسیحی مطابقت بیشتری داشته باشد و از ترویج تعالیم غلط جلوگیری کنند.
  • ضمن آشنایی با نحوۀ ایمان ورزیدن شخصیتهای دوره عهدعتیق، درسهای عملی برای زندگی فردی، کلیسایی و اجتماعی خود بیاموزند و به کار برند.