Free ebook download

یونس یا ارمیا؟

یونس یکی از شخصیتهای جالب کلام خداست که از زندگی او درسهای بسیاری می‌توان آموخت.

زمزمۀ جویبار معنا

نقد و بررسی فیلم «درخت زندگی»

مبانی الهیاتی دفاع از حقوق بشر به عنوان رسالتی مسیحی

یک مسیحی را با فعالیت حقوق بشری چه کار؟!

ایماندار مسیحی و موضوع دیوزدگی

در جهانبینی مسیحی، جهان ما سقوط‌کرده معرفی می‌شود، جهانی که به‌واسطۀ عصیانِ فرشتگانِ سقوط‌کرده و انسان…

مذهب سمّی

با آنانی که به طور دائم در زندگی ما سم می‌پاشند، چه باید کنیم؟…

دکتر نیک لان

دکتر نیک لان از اعضای هیئت علمی دانشکده الهیات پارس است. او سالیان سال در زمینه ترجمه کتاب‌مقدس به زبانهای مختلف در سازمان ویکلیف خدمت کرده است. او دو کتاب نیز با عناوین «پایان اصلی انجیل مرقس» و «عیسی در کتب مقدس یهود» به زبان انگلیسی به نگارش در آورده است. او دارای مدرک دکترا در زمینه مطالعات عهد عتیق و زبان عبری از دانشکده الهیات لندن است.