Free ebook download

آشنایی با مدرسۀ الهیات مسیحی نصیبین در ایران باستان

شهر نصیبین در حال حاضر در جنوب ‫شرق کشور ترکیۀ امروزی و در مقابل شهر قمشلی سوریه و در پنجاه کیلومتری جنوب شرق ماردین واقع شده است

آزادی تعالی‌بخش

این فیلم بر اساس زندگی دهقانی اتریشی به نام «فرانس یگراشتتر» ساخته شده

نقدی بر مسیح کیهانی – قسمت هشتم

آیا اندیشه کیهانى به تجسم مسیح باور دارد؟ به واقع تجسم مسیح به چه معناست؟

آیه‌ای معروف با تفسیری غلط!

زمانی که هنوز اسقف کلیسا بودم، در مصاحبه با روحانیونی که برای مشاغل مختلف کلیسایی داوطلب می‌شدند، سؤال می‌کردم: «اگر قرار بود به جزیره‌ای دورافتاده بروید، کدام فصل از کتاب‌مقدس را همراه می‌بردید؟» برای اینکه سؤالم جالب‌تر شود اضافه می‌کردم: «حالا فرض کنید رومیان ۸ را...

من همراه شما هستم

تسلی‌بخش‌ترین کلام برادر یا خواهری مسیحی که شما را در زمان سختی یا آزمایش تسلی داده است چیست؟ اینکه «خدا خوب است؟» «این ارادۀ او برای شماست؟» «من برایت دعا می‌کنم؟» اگرچه این جملات، بسته به شرایط، مناسبند، اما ممکن است راه دیگری نیز وجود داشته باشد که ما می‌توانیم...
وضعیت کنونی
ثبت‌نام نشده‌اید
وضعیت درس
رایگان

دراین درس دانشپذیران با اصول اساسی مشاورۀ بحران و آسیبهای روانی آشنا خواهند شد. بخش اول درس به تعریف بحران و مراحل آن پرداخته و فرآیند مداخله در بحران و اصول مشاورۀ بحران را به اختصار بررسی می‌کند و در مورد دلالتهای شبانی این موضوع مسائلی مطرح می‌کند. بخش دوم درس به تعریف تراما یا آسیب روانی پرداخته و دو نوع ترامای اختلال استرسی پس از ضربۀ روانی و آسیب روانی پیچیده را تشریح می‌کند. سپس مدلی سه مرحله‌ای در مورد درمان این دو نوع اختلال مطرح و تلاش می‌شود این الگو به شکل کاربردی به دانشپذیران عرضه شود. در کنار این مدل مباحث مربوط به گروه درمانی و گروههای تراما محور نیز به دانشپذیران ارائه می‌شود. سپس به موضوع استفاده از منابع روحانی در کمک به اشخاصی که از تراما آسیب دیده‌اند پرداخته شده و در نهایت نیز بر ضرورت ارائۀ چشم انداز الهیاتی درست در مورد این موضوع تاکید شده و نگرش الهیاتی یورگن مولتمان و نیز دیدگاه او در مورد تئودیسی معرفی می‌شود.

دراین درس‌ ‌درعین‌ارائۀ دستاوردهای روانشناسی بالینی‌ومشاوره و روان‌درمانی، کل موضوع بحرانها و نیز موضوع آسیبهای روانی در چارچوب مشاورۀ مسیحی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش می‌شود تا دانشپذیران برای ارائۀ خدمات شبانی و مشاوره به این اشخاص تجهیز و آماده شوند. یکی از اهداف اصلی درس این است که این مباحث در چارچوب مراقبت شبانی بکار گرفته شوند و بسیاری از دروس جنبۀ کاربردی و عملی دارند. همچنین تلاش می‌شود تا دانشپذیران با تعمیق نگرش الهیاتی خود بتوانند به مسیحیانی که دچار بحران یا آسیبهای روانی هستند، از نظر روحانی و الهیاتی هم کمک کنند. مباحث درس بگونه‌ای مطرح می‌شوند که دانشپذیران علاوه بر کسب مهارتهای لازم برای مشاوره اگر خود نیز دچار بحران‌هایی هستند یا آسیبهای روانی را تجربه کرد‌ه‌اند بتوانند از اصول و رهنمودهای ارائه شده در جهت حل مشکل خود استفاده کنند.

دانشپذیران با شرکت در این دوره و انجام تکالیف و فعالیت‌های درس به اهداف زیر نائل خواهند شد:

 1. نتایج فکری
  • دانشپذیران شناختی کلی از مفهوم بحرانهای زندگی و نیز مفهوم آسیبهای روانی کسب کرده و با نشانگان و علائم آنها آشنا می‌شوند.
  • دانشپذیران با روشهای مشاورۀ بحران و بررسی آسیبهای روانی و نیز گروه درمانی در ارتباط با کسانی که دچار آسیبهای روانی هستند آشنایی پیدا می‌کنند.
  •  دانشپذیران در مورد برخورد شبانی با این موضوعات به نگرشی کلی دست یافته و با چشم اندازهای الهیاتی‌ای آشنا می‌شوند که در خدمت به افرادی که تجربیات تراماتیک دارند می‌توانند مفید باشند.
 2. نتایج عاطفی
  • در دانشپذیران میل و اشتیاق برای خدمت به کسانی که دچار بحران هستند یا از آسیبهای روانی رنج می‌برند پدید می‌آید.
  •  دانشپذیران برانگیخته می‌شوند تا در زمینۀ مشاوره و مراقبت شبانی از کسانی که دچار آسیبهای روانی هستند اطلاعات بیشتری کسب کنند و نیز نگرش الهیاتی‌شان را تعمیق بخشند.
   .
 3. نتایج رفتاری
  • دانشپذیران را به فنون مشاوره و روان درمانی در زمینۀ مشاورۀ بحران و آسیبهای روانی مجهز کرده و به آنها کمک می‌کند تا مهارتهای شبانی متناسب با این موضوعات را در خود پرورش دهند.
  • دانشپذیران را به نگرش الهیاتی و روحانی لازم برای خدمت به اشخاصی که دچار بحران هستند یا از آسیبهای روانی رنج می‌برند مجهز می‌سازد.
  • دانشپذیران را برای جلسات گروه درمانی و استفاده از امکاناتی که در گروه درمانی وجود دارد آماده می‌سازد.