Free ebook download

آشنایی با مدرسۀ الهیات مسیحی نصیبین در ایران باستان

شهر نصیبین در حال حاضر در جنوب ‫شرق کشور ترکیۀ امروزی و در مقابل شهر قمشلی سوریه و در پنجاه کیلومتری جنوب شرق ماردین واقع شده است

آزادی تعالی‌بخش

این فیلم بر اساس زندگی دهقانی اتریشی به نام «فرانس یگراشتتر» ساخته شده

نقدی بر مسیح کیهانی – قسمت هشتم

آیا اندیشه کیهانى به تجسم مسیح باور دارد؟ به واقع تجسم مسیح به چه معناست؟

آیه‌ای معروف با تفسیری غلط!

زمانی که هنوز اسقف کلیسا بودم، در مصاحبه با روحانیونی که برای مشاغل مختلف کلیسایی داوطلب می‌شدند، سؤال می‌کردم: «اگر قرار بود به جزیره‌ای دورافتاده بروید، کدام فصل از کتاب‌مقدس را همراه می‌بردید؟» برای اینکه سؤالم جالب‌تر شود اضافه می‌کردم: «حالا فرض کنید رومیان ۸ را...

من همراه شما هستم

تسلی‌بخش‌ترین کلام برادر یا خواهری مسیحی که شما را در زمان سختی یا آزمایش تسلی داده است چیست؟ اینکه «خدا خوب است؟» «این ارادۀ او برای شماست؟» «من برایت دعا می‌کنم؟» اگرچه این جملات، بسته به شرایط، مناسبند، اما ممکن است راه دیگری نیز وجود داشته باشد که ما می‌توانیم...
وضعیت کنونی
ثبت‌نام نشده‌اید
وضعیت درس
رایگان
هدف این درس این است که دانشپذیر را با نقشه و هدف خدا در نجات جهان آشنا سازد. این درس برای عزیزانی آماده شده که از درکی بنیادین در مورد کتاب‌مقدس و الهیات مسیحی برخوردارند. در این درس ما به شکلی اجمالی الهیات کتاب‌مقدسی مأموریت کلیسا و نیز تاریخچه آن را بررسی خواهیم کرد. ما همچنین برخی از مسائل فرهنگی و استراتژیک را در بستر مأموریت کلیسا در عصر حاضر بررسی خواهیم نمود. در این درس همچنین توجه ویژه‌ای به کلیسا در نقشه خدا شده و نیز تعاریف مختلف در مورد مأموریت کلیسا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در پایان این دوره از دانشپذیران انتظار می‌رود که قادر باشند:

 1. هدف فکری
  • با دیدی وسیع تر و کل نگرانه رسالت و ماموریت کلیسا را تعریف کنند.
  • ارتباط بین ماموریت کلیسا و مقصود کتاب مقدس از پادشاهی خدا را توضیح دهند.
  • شرح دهند که چگونه کتاب مقدس داستانی متحد المحور از ماموریت خدا برای نجات است.
  • درکی تثلیثی از ماموریت کلیسا داشته باشند و رابطه بین ماموریت کلیسا و شخصیت و هویت خدا را توضیح دهند.
  • تاریخ ۲۰۰۰ ساله ماموریت و رسالت کلیسا را به اختصار شرح دهند.
 2. هدف عاطفی
  • برای وارد شدن به این مأموریت در آنها اشتیاق و علاقه بوجود بیاید.
  • برای اشخاصی که از زبانها و قومها و مذاهب مختلف هستند ارزش بیشتری قائل شوند و نسبت به آنها و نیازهایشان حساس تر باشند.
  • با دیدن نمونه هایی مختلف از شراکت همه مسیحیان در ماموریت و رسالت کلیسا در طول تاریخ، احساس کنند که خود نیز در این رسالت و ماموریت نقش با ارزشی دارند.
 3. هدف رفتاری
  • زندگی خود را در نور ماموریت و رسالت کلیسا بازنگری کنند و برای ملحق شدن به ماموریت خدا قدم های عملی بردارند.
  • با دلایل قانع کننده ای به ادعای کسانی که می گویند ماموریت کلیسا حالتی تهاجمی م مبارزه‌جویانه دارد، پاسخ دهند.
  • نیاز اقوام و ملل مختلف را به منابع و ادبیات و موسیقی و اشعار به زبان خودشان ببینند و قدمهای لازم برای برآوردن این نیاز را بردارند.