Free ebook download

آشنایی با مدرسۀ الهیات مسیحی نصیبین در ایران باستان

شهر نصیبین در حال حاضر در جنوب ‫شرق کشور ترکیۀ امروزی و در مقابل شهر قمشلی سوریه و در پنجاه کیلومتری جنوب شرق ماردین واقع شده است

آزادی تعالی‌بخش

این فیلم بر اساس زندگی دهقانی اتریشی به نام «فرانس یگراشتتر» ساخته شده

نقدی بر مسیح کیهانی – قسمت هشتم

آیا اندیشه کیهانى به تجسم مسیح باور دارد؟ به واقع تجسم مسیح به چه معناست؟

آیه‌ای معروف با تفسیری غلط!

زمانی که هنوز اسقف کلیسا بودم، در مصاحبه با روحانیونی که برای مشاغل مختلف کلیسایی داوطلب می‌شدند، سؤال می‌کردم: «اگر قرار بود به جزیره‌ای دورافتاده بروید، کدام فصل از کتاب‌مقدس را همراه می‌بردید؟» برای اینکه سؤالم جالب‌تر شود اضافه می‌کردم: «حالا فرض کنید رومیان ۸ را...

من همراه شما هستم

تسلی‌بخش‌ترین کلام برادر یا خواهری مسیحی که شما را در زمان سختی یا آزمایش تسلی داده است چیست؟ اینکه «خدا خوب است؟» «این ارادۀ او برای شماست؟» «من برایت دعا می‌کنم؟» اگرچه این جملات، بسته به شرایط، مناسبند، اما ممکن است راه دیگری نیز وجود داشته باشد که ما می‌توانیم...
وضعیت کنونی
ثبت‌نام نشده‌اید
وضعیت درس
رایگان

در این درس دانشپذیران با خدمت شفای درون و خدمت آزاد سازی و ارتباط این دو خدمت با هم و نیز وجوه تمایزشان آشنا می‌شوند. در ابتدا دانشپذیران با تاریخچهٔ مختصر خدمت شفای درون و مکاتب مختلف آن آشنا شده و وجه تمایز آن از مشاوره مسیحی و خدمت شبانی بررسی می‌شود. سپس تلاش می‌شود برخی از مهمترین موضوعات و مباحث شفای درون چون شفای خاطرات، شفای احساسات، بخشیدن، طردشدگی، کودکِ درون، باورهای غلط، شفای تراما مطرح شوند و راهکارهای عملی برای کمک به افرادی که از این مسائل رنج می‌برند ارائه شود. همچنین روشهای مشاوره و مصاحبه و دعا برای شفای درون به اختصار معرفی می‌شوند.

در ادامه دانشپذیران با مفهوم جنگ روحانی و نیروهای تاریکی و جایگاه این موضوعات در جهانبینی و ایمان مسیحی و خدمت آزاد‌سازی نیز آشنا می‌شوند. در این بخش دانشپذیران در مورد ارتباط خدمت شفای درون و خدمت آزادسازی مباحثی مطرح شده و در مورد سنن و دیدگاههای مختلف در مورد خدمت آزادسازی شناختی کلی بدست می‌آورند. در نهایت در مورد راهکارها و روشهای خدمت آزادسازی رهنمودهایی عملی به دانشپذیران ارائه شده و آنها از برخی از مشکلات و افراط و تفریط‌های شایع در این زمینه آگاه می‌شوند.

دانشپذیران با شرکت در این دوره به اهداف زیر نائل خواهند شد:

 1. نتایج فکری
  • دانشپذیران با تعریف، تاریخچه، مکاتب و روشهای خدمت شفای درون آشنا می‌شوند.( کلیسا)
  • دانشپذیران با برخی از مهمترین مسائل و مشکلاتی که در خدمت شفای درون به آنها پرداخته می‌شود آشنایی می‌یابند.(خود، کلیسا، دنیا)
  • دانشپذیر با خدمت آزاد‌سازی و وجوه اشتراک و تمایز آن با خدمت شفای درون و از روشهای عملی برای کمک به کسانی که تحت آزار ارواح شریر هستند، آشنا می‌شود.(خود، کلیسا، دنیا)
 2. نتایج عاطفی
  • در دانشپذیران علاقه و انگیزه برای کسب شناخت و آگاهی در مورد کمک به کسانی که از زخمهای درون رنج می‌برند یا تحت آزار ارواح شریر هستند بوجود می‌آید.(خود، کلیسا، دنیا)
  • در دانشپذیران انگیزه و اشتیاق لازم برای مطالعه و کسب آگاهی بیشتر برای کمک به کسانی که نیاز به شفای درون دارند یا تحت آزار ارواح شریر هستند، پدید می‌آید. (کلیسا، دنیا)
 3. نتایج رفتاری
  • دانشپذیران حداقل مهارتهای اساسی برای خدمت به کسانی را که از زخمهای و آسیبهای درون رنج می‌برند یا تحت آزار ارواح شریر هستند، کسب می‌کنند و آن را در خدمات کلیسایی خود بکار می‌گیرند. (خود، کلیسا، دنیا).