Free ebook download

آشنایی با مدرسۀ الهیات مسیحی نصیبین در ایران باستان

شهر نصیبین در حال حاضر در جنوب ‫شرق کشور ترکیۀ امروزی و در مقابل شهر قمشلی سوریه و در پنجاه کیلومتری جنوب شرق ماردین واقع شده است

آزادی تعالی‌بخش

این فیلم بر اساس زندگی دهقانی اتریشی به نام «فرانس یگراشتتر» ساخته شده

نقدی بر مسیح کیهانی – قسمت هشتم

آیا اندیشه کیهانى به تجسم مسیح باور دارد؟ به واقع تجسم مسیح به چه معناست؟

آیه‌ای معروف با تفسیری غلط!

زمانی که هنوز اسقف کلیسا بودم، در مصاحبه با روحانیونی که برای مشاغل مختلف کلیسایی داوطلب می‌شدند، سؤال می‌کردم: «اگر قرار بود به جزیره‌ای دورافتاده بروید، کدام فصل از کتاب‌مقدس را همراه می‌بردید؟» برای اینکه سؤالم جالب‌تر شود اضافه می‌کردم: «حالا فرض کنید رومیان ۸ را...

من همراه شما هستم

تسلی‌بخش‌ترین کلام برادر یا خواهری مسیحی که شما را در زمان سختی یا آزمایش تسلی داده است چیست؟ اینکه «خدا خوب است؟» «این ارادۀ او برای شماست؟» «من برایت دعا می‌کنم؟» اگرچه این جملات، بسته به شرایط، مناسبند، اما ممکن است راه دیگری نیز وجود داشته باشد که ما می‌توانیم...
وضعیت کنونی
ثبت‌نام نشده‌اید
وضعیت درس
رایگان

عنوان این دورهٔ درسی انضباط مسیحی می‌باشد. اگر تاکنون به انضباط روحانی نیاندیشیده‌اید، شاید از تأثیر آن بر زندگی خود بی‌خبر باشید. انضباط‌های روحانی وسیله‌ای در دستان خداوند هستند برای تبدیل شخصیت ما به شباهت مسیح. در این دوره دانشپذیر خواهد آموخت که اگرچه خدا در زندگی ما از طریق فیض عمل می‌کند، اما در مسیر رشد روحانی این فیض از طریق حفظ یک زندگی منضبط مسیحی به ما انتقال می‌یابد. دورهٔ انضباط مسیحی به دانشپذیر کمک می‌کند تا سهم خود را در فرایند تقدیس، بهتر شناسایی کرده و در همکاری با خدا برای یک زندگی خداپسندانه گام بردارد.

به عنوان کتاب درسی این دوره از اثر کلاسیک ریچارد فاستر با نام «انضباط روحانی» استفاده می‌شود. از انضباط‌های درونی مانند تعمق، اعتراف، دعا، روزه و مطالعه تا انضباط‌هایی که بیشتر جنبه بیرونی دارند، همچون ساده زیستی، بشارت، و خدمت و عدالت اجتماعی نمونه‌هایی بررسی می‌شوند. معلمین این دوره از منابع مختلف دیگری نیز بهره جسته و به این دوره غنای بیشتری بخشیده‌اند. با بررسی هر یک از این موضوعات دانشپذیر خواهد آموخت که انضباط حقیقی آزادی به همراه می آورد نه بندگی.

این دوره برای دانشپذیرانی تهیه شده که آشنایی متوسطی از کتاب مقدس و آموزه‌های اصلی آن دارند. توصیه ما به شما این است که پیش از گذراندن این دوره حداقل یکبار یا بیشتر کل کتاب مقدس را خوانده باشید.