Free ebook download

آشنایی با مدرسۀ الهیات مسیحی نصیبین در ایران باستان

شهر نصیبین در حال حاضر در جنوب ‫شرق کشور ترکیۀ امروزی و در مقابل شهر قمشلی سوریه و در پنجاه کیلومتری جنوب شرق ماردین واقع شده است

آزادی تعالی‌بخش

این فیلم بر اساس زندگی دهقانی اتریشی به نام «فرانس یگراشتتر» ساخته شده

نقدی بر مسیح کیهانی – قسمت هشتم

آیا اندیشه کیهانى به تجسم مسیح باور دارد؟ به واقع تجسم مسیح به چه معناست؟

آیه‌ای معروف با تفسیری غلط!

زمانی که هنوز اسقف کلیسا بودم، در مصاحبه با روحانیونی که برای مشاغل مختلف کلیسایی داوطلب می‌شدند، سؤال می‌کردم: «اگر قرار بود به جزیره‌ای دورافتاده بروید، کدام فصل از کتاب‌مقدس را همراه می‌بردید؟» برای اینکه سؤالم جالب‌تر شود اضافه می‌کردم: «حالا فرض کنید رومیان ۸ را...

من همراه شما هستم

تسلی‌بخش‌ترین کلام برادر یا خواهری مسیحی که شما را در زمان سختی یا آزمایش تسلی داده است چیست؟ اینکه «خدا خوب است؟» «این ارادۀ او برای شماست؟» «من برایت دعا می‌کنم؟» اگرچه این جملات، بسته به شرایط، مناسبند، اما ممکن است راه دیگری نیز وجود داشته باشد که ما می‌توانیم...
وضعیت کنونی
ثبت‌نام نشده‌اید
وضعیت درس
رایگان

چنانکه از عنوان آن پیداست، هدف از این درس، بررسی اجمالی آموزه‌های اصلی ایمان مسیحی است به گونه‌ای که دانشپذیر به دیدی کلی از نظام اعتقادات مسیحی و ارتباط آنها با یکدیگر دست پیدا کند. در این درس موضوعات مهمی از قبیل وجود و ذات خدا، انسان و سقوط او در گناه، شخصیت و کار مسیح، روح‌القدس و نقش او در زندگی مسیحی، نجات و چگونگی رشد در آن، ماهیت و ساختار کلیسا و وقایع زمان آخر به طور اجمالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اهداف دورۀ «مروری اجمالی بر آموزه‌های مسیحی» از این قرارند:

 

  • کسب آشنایی کلی با مفهوم، اهمیت، روشها، منابع، بخشها، فواید و خطرات الهیات.
  • کسب آشنایی کلی با آموزه‌های اصلی ایمان مسیحی و نظرات مختلفی که دربارۀ این آموزه‌ها در میان مسیحیان راست ‌دین وجود دارد.
  • کسب آشنایی با تعالیم غلط و بدعتهای اصلی که در طول تاریخ کلیسا دربارۀ این آموزه‌های اصلی به ظهور رسیده است و توانایی یافتن جهت تشخیص این تعالیم و رد و ابطال آنها بر اساس کتاب ‌مقدس و تعلیم صحیح.
  • کسب انگیزه و مهارتهای مقدماتی جهت مطالعه و تفکر نظام‌مند بر مبنای کتاب ‌مقدس و دیگر منابع الهیاتی پیرامون آموزه‌های اصلی ایمان مسیحی.
  • رسیدن به درکی عمیقتر از اهمیت و تأثیر عملی این آموزه‌ها در زندگی فردی و اجتماعی مسیحیان و کسب انگیزه جهت پیاده کردن اصول و ارزشهای اخلاقی مبتنی بر آنها.