Free ebook download

معلمان دروغین و انکار الوهیت مسیح

(بخش یکم) «لازم دیدم با نوشتن این چند خط شما را به مجاهده در راه ایمانی برانگیزم که یکبار برای همیشه به مقدسین سپرده شده است. زیرا برخی کسان که محکومیتشان از دیرباز رقم خورده، مخفیانه در میان شما رخنه کرده‌اند. اینان خدانشناسانی هستند که ... عیسای مسیح، یگانه سرور و...

کلام جان‌بخش

باید نقش تعلیم را در آماده‌سازی متقاضیان تعمید در نظر گرفت…

در ستایش دیوانگی

نقدی بر فیلم «دلم می‌خواد برقصم»

آکادمی گُندی‌شاپور

عنوان “اصلاحات” به تغییرات مذهبی عمده‏‌ای اشاره دارد که طی سدۀ شانزدهم میلادی در اروپا اتفاق افتاد

کلیسا و اقرار ایمان مسیحی (قسمت چهارم)

کاتولیک‌ بودن کلیسا به‌هیچ‌وجه فقط به معنای کلیسای «کاتولیک رومی» ‌به رهبری پاپ (اسقف شهر رم) نیست و

وضعیت کنونی
ثبت‌نام نشده‌اید
وضعیت درس
رایگان

درس رهبری مسیحی ۱ به معرفی رهبری مسیحی و بررسی ابعاد و وجوه گوناگون آن می‌پردازد. در این درس بینانهای کتاب مقدسی مفهوم رهبری چه در عهدعتیق و چه در عهدجدید بررسی شده و سپس شیوه‌های رهبری در پنج کتاب موسی، کتب تاریخی و کتاب دانیال تحلیل می‌شوند. در عهدجدید شیوه‌های رهبری در کتاب اعمال رسولان و شیوه رهبری عیسی مسیح به‌عنوان یک رهبر نمونه بررسی می‌گردد و اینکه هر شخصی متناسب با با شخصیت و توانایی‌هایش باید شیوه رهبری خاص خود را در پیش بگیرد. در بخشی دیگر به شخصیت رهبر اشاره شده است. قلب و فکر و توانایی‌های یک رهبر بسیار مهم هستند. در ادامه مباحث دیگری چون نحوه مواجهه رهبربا انتقاد، و نیز چگونگی روبرو شدن رهبر با اشتباهاتش بررسی شده است. در نهایت بر هدایت از سوی مسیح در امر رهبری تاکید می‌شود.

هدف اصلی این درس این است که دانشپذیران را در مسیر تحقق و تشکیل کلیسائی در حال رشد تجهیز کرده و نیز به آنها کمک کند تا در محبت به خدا و همدیگر، موجبات تحول و دگرگونی را در دنیای فارسی زبان فراهم سازد. اهداف دیگر این درس که در راستای هدف اصلی در نظر گرفته شده‌اند، عبارتند از:

 • تعریف مفهوم رهبری و چالشها و دشواریهای موجود در انجام این مهم
 • ارائه بنیانی کتاب مقدسی برای موضوع رهبری
 • بررسی نمونه‌هایی از رهبری در برخی کتب عهدعتیق و عهدجدید
 • بررسی برخی مباحث مهم رهبری چون رهبری خود و خویشتن آگاهی رهبر
 • پرداختن به موضوعاتی که در رهبری اجتناب ناپذیرند یعنی موضوعاتی چون نحوه برخورد رهبر با انتقاد و چگونگی مواجهه او با اشتباهاتش

تلاش خواهد شد با اتمام این درس دانشپذیران به نتایج ذیل درست یابند:

 1. نتایج شناختی
  • دانشپذیران به درک اصول و الگوهای رهبری کتاب مقدسی نائل شوند.
  • به درکی مسیحی و مبتنی بر تثلیث در مورد رهبری دست یابند.
  • اهمیت فروتنی، پاسخگوئی و یکپارچگی شخصیت را در زندگی رهبر درک کنند.
  • درک کنند که رهبری نه به‌معنای کسب قدرت، جایگاه و مقام بلکه به‌معنای برقراری ارتباط، خدمت و سهیم ساختن دیگران در قدرت است.
  • به اهمیت خویشتن آگاهی و مراقبت از خویشتن در امر رهبری آگاهی یابند.
  • از اشتباهاتی که رهبران مرتکب می‌شوند درسهایی بیاموزند.
  • روشهای کتاب مقدسی را در مورد رویاروئی با انتقاد و مخالفت فرا بگیرند.
 2. نتایج رفتاری
  • دانشپذیران بعد از درک نقش خود به‌عنوان یک رهبر، روشهایی برای بکارگیری آن، در خدمتشان بیابند.
  • روش متناسب با شخصیتشان را رهبری در پیش گیرند.
  • روشی متناسب با رهبری مسیح محور را در خود بپرورانند.
  • به‌عنوان رهبر مسیحی برنامه‌ای عملی را در رشد شخصی در پیش گیرند.
  • قادر شوند که در عمل چشم اندازی کتاب‌مقدسی و الهیاتی در مورد موضوع رهبری داشته باشند.
 3. نتایج عاطفی
  • در دانشپذیران اشتباق برای نگاه کردن به مسیح به‌عنوان الگوی رهبری و ارزشهای پادشاهی او بوجود آید.
  • در دانشپذیران برای اینکه در تمام عمر به‌عنوان یک رهبر رشد کنند، اشتیاق لازم بوجود آید.
  • دانشپذیران نقش خود را به‌عنوان رهبر تصدیق کرده و ارزشگذاری کنند.