Free ebook download

فرزانگان شوریده

در سنت روحانی کلیسای ارتودوکس روس به شخصیتهای عجیبی بر‌می‌خوریم که به آنها «ابلهان مقدس» می‌گفتند…

پس او را تقویت کن

یونس یکی از شخصیتهای جالب کلام خداست که از زندگی او درسهای بسیاری می‌توان آموخت.

تأملی در باب معنای دستگذاری در كليسا

ر بسياري از موارد، مسيحيان هنگام دعا براي يكديگر، بر روی هم دست می‌گذارند.

دیدگاه‌‌های شورای دوم واتیکان در مورد کلیسا

کلیسا چون آغلی درنظر گرفته می‌شود که تنها و یگانه در ورود به آن مسیح است…

ایران صفوی و تجربه میسیونرهای مسیحی در مورد تساهل و رد شدن – بخش سوم

راهبانی که در ایران بودند در فضای آزادی نسبی فعالیت داشتند…

وضعیت کنونی
ثبت‌نام نشده‌اید
وضعیت درس
رایگان

این درس یکی از دروس پایه در مطالعه الهیات مسیحی است. چنانکه از عنوان آن پیداست، هدف از این درس، بررسی اجمالی عهد‌جدید است به گونه‌ای که دانشپذیر دیدی کلی از مطالب کتابهای عهد‌جدید پیدا کند. در این درس علاوه بر بررسی اجمالی هر یک از کتابهای عهد‌جدید، به موضوعات مهمی از قبیل دلایل اثبات حقانیت کتب عهدجدید، رابطۀ عهد‌عتیق با عهد‌جدید، چگونگی به رسمیت شناخته شدن کتب عهد‌جدید، دوران سیاسی/مذهبی بین عهدین، فرقه ها و آثار ادبی یهود در زمان عیسی مسیح، نیز خواهیم پرداخت. گذراندن این دورۀ درسی به دانشپذیران کمک خواهد کرد که با درک عمیق‌تری بتوانند به مطالعه دروس دیگر بپردازند.

نتایج موردنظر این دوره به قرار زیر می‌باشد:

 1. نتایج فکری:
  • درکی کلی از اوضاع تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و مذهبی زمان عیسی مسیح کسب کرده و به رابطۀ میان عهدعتیق و عهد‌جدید پی برده، و تفاوتهای آن را تشخیص دهند.
  • با محتوای هر یک از ٢٧ کتاب عهد‌جدید و دلایل نوشته شدن آنان یک آشنایی کلی کسب کند.
  • خدایی را که در عهد جدید و در عیسی مسیح خود را آشکار کرده است، بیشتر آشنا شود.
 2. نتایج عاطفی:
  • ضمن آشنا شدن با دلایل و شواهدی تاریخی، نسبت برحق بودن کتابهای عهدجدید اطمینان بیشتری بیابند.
  • اشتیاق بیشتری به دست آورند تا با آگاهی از زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زمان نگارش عهدجدید، به درک عمیق‌تری از آن دست یابند.
  • ضمن آشنایی با نحوهٔ ایمان ورزیدن مسیحیان در دورۀ عهدجدید، درسهای عملی برای زندگی فردی، کلیسایی و اجتماعی خود بیاموزند و به کار برند و در محبت نسبت به خدا و همسایه رشد کنند.
 3. نتایج رفتاری:
  • موعظه یا تعالیمی تهیه کنند که با حقایق ایمان مسیحی مطابقت بیشتری داشته و از ترویج تعالیم غلط جلوگیری کنند.
  • با درک محبت خدا نسبت به خود و جهان بتوانند خدا و همسایه خود را بیشتر محبت کند.