Free ebook download

یونس یا ارمیا؟

یونس یکی از شخصیتهای جالب کلام خداست که از زندگی او درسهای بسیاری می‌توان آموخت.

زمزمۀ جویبار معنا

نقد و بررسی فیلم «درخت زندگی»

مبانی الهیاتی دفاع از حقوق بشر به عنوان رسالتی مسیحی

یک مسیحی را با فعالیت حقوق بشری چه کار؟!

ایماندار مسیحی و موضوع دیوزدگی

در جهانبینی مسیحی، جهان ما سقوط‌کرده معرفی می‌شود، جهانی که به‌واسطۀ عصیانِ فرشتگانِ سقوط‌کرده و انسان…

مذهب سمّی

با آنانی که به طور دائم در زندگی ما سم می‌پاشند، چه باید کنیم؟…

پیام هفته

در بخش پیام هفته شما می‌توانید هر هفته به موعظه‌ای کوتاه از کلام خدا گوش بسپارید.

گنجینه‌ای در ظروف خاکی

این پیام، نگاهی کوتاه به کلام خداست و امیدواریم از شنیدن آن برکت خداوند در زندگی شما جاری شود

ایمان ابراهیم

نور ملتها

این پیام، نگاهی کوتاه به کلام خداست و امیدواریم از شنیدن آن برکت خداوند در زندگی شما جاری شود

ایمان ابراهیم

تقدس

این پیام، نگاهی کوتاه به کلام خداست و امیدواریم از شنیدن آن برکت خداوند در زندگی شما جاری شود

ایمان ابراهیم

شناخت خدا

این پیام، نگاهی کوتاه به کلام خداست و امیدواریم از شنیدن آن برکت خداوند در زندگی شما جاری شود

آخرین دوره‌های ارائه شده

رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
« » صفحهٔ ۱ / ۲