Free ebook download

یونس یا ارمیا؟

یونس یکی از شخصیتهای جالب کلام خداست که از زندگی او درسهای بسیاری می‌توان آموخت.

زمزمۀ جویبار معنا

نقد و بررسی فیلم «درخت زندگی»

مبانی الهیاتی دفاع از حقوق بشر به عنوان رسالتی مسیحی

یک مسیحی را با فعالیت حقوق بشری چه کار؟!

ایماندار مسیحی و موضوع دیوزدگی

در جهانبینی مسیحی، جهان ما سقوط‌کرده معرفی می‌شود، جهانی که به‌واسطۀ عصیانِ فرشتگانِ سقوط‌کرده و انسان…

مذهب سمّی

با آنانی که به طور دائم در زندگی ما سم می‌پاشند، چه باید کنیم؟…

اسقف دکتر ان.تی رایت

ان. تی. رایت یا تام رایت پژوهشگر و محقق برجسته مسیحی در زمینه مطالعات عهد جدید است که بیش از هفتاد کتاب در زمینه‌های مختلف آکادمیک و نیز زندگی عملی مسیحی و روحانیت مسیحی به نگارش در آورده است. او کشیش کلیسای انگلیکن است و سالها نیز در در مقام اسقف حوزه اسقفی دارهام انگلستان خدمت کرده است. از او سه کتاب نیز به فارسی ترجمه و منتشر شده است.