Free ebook download

خادمان مسیح جلال مسیح

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

اثبات رستاخیز عیسای مسیح

حدود چهل سال پیش، شروع به نوشتن دربارۀ موضوعی کردم که عنوان آن را گذاشته‌ام «استدلال بر پایۀ حداقلِ واقعیت‌ها»

خادمین شفا یافته

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

ایلیا و الیشع

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

خودنمائی

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

شادی فاتحی

شادی فاتحی یکی از مدیران ارشد کانون الهیات پارس و از اعضای هیئت علمی آن است. ایشان جزو گروه پژوهشگران انستیتوی کِربی‌لَنگ دانشگاه کمبریج است، انستیتویی که در زمینه اخلاقیات مسیحی پژوهش می‌کند. او همچنین عضو انستیتوی چالمِرزِ دانشگاه سِنت اَندروز است که فعالیتهایش در زمینه تربیت و پرورش رهبران مسیحی می‌باشد. شادی همچنین عضو هیئت امنای Word of Life و Interserve نیز می‌باشد. او دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد الهیات و فلسفه از دانشگاه سِنت اَندروز است.

دعوت به «توجه» در جهان بی «توجه»

دعوت به «توجه» در جهان بی «توجه»

مدتی پیش در جلسه‌ای که در آن شام خداوند برگزار می‌شد، شرکت داشتم . خادمی که مراسم را به جا می‌آورد در مورد ابعاد مختلف «حضور واقعی » مسیح در شام خداوند سخن می‌گفت. چیزی از شروع سخنان او نگذشته بود...