Free ebook download

دعوت به وفاداری

چند سال پیش به دعوت یک دانشکدۀ بزرگ الهیات در آمریکا برای جمعی متشکل از روحانیون و افراد عادی سخنرانی کردم

داستایِفسکی: حدیث سرگشتگی‌ها و گُمگشتگی‌ها

زبان خدا چیست؟ به چه زبانی دعای ما را می‌شنود؟…

خداوند همۀ زبان‌ها

زبان خدا چیست؟ به چه زبانی دعای ما را می‌شنود؟…

آشنایی با پدران کلیسا

پدران کلیسا عنوانی است که به دسته‌ای از شخصیتهای مهم قرون اولیۀ مسیحیت اطلاق می‌شود…

ایمانی که به هیچ قیمت دست بردار نیست

یکی از بارزه‌های ایمان حقیقی که در کتاب‌مقدس به آن توجه زیادی مبذول شده است، “پافشاری و اصرار” در تقاضا و درخواست از خدا می‌باشد

جهانبینی

در این بخش مقالات و نیز منابع مختلف دیداری-شنیداری در قلمرو جهانبینی مسیحی به علاقمندان ارائه می‌شود. اگر جهانبینی را «چارچوب جامع باورهای بنیادین انسان» تعریف کنیم، این بخش گستره وسیعی از مباحث گوناگون را در بر می‌گیرد، از جمله فلسفه، ادبیات، علم، سیاست، جامعه، هنر، اخلاقیات، فرهنگ و هر آنچه که بتوان بر اساس ایمان مسیحی و ارزشهای کتاب‌مقدسی در مورد آن اندیشید. این شامل مباحثی در زمینه الهیات نظام‌مند و منابع آن نیز خواهد بود زیرا الهیات مسیحی را می‌توان بخشی از جهانبینی مسیحی و حتی مترادف با آن تلقی کرد. زیرا الهیات مسیحی می‌کوشد تا در پرتو مکاشفه الهی در تاریخ و کتاب‌مقدس به نظام فکری منسجم و جامعی در خصوص خدا و دیگر واقعیتهای جهان هستی دست بیابد و سپس بر مبنای آن به تأمل در عرصه‌های گوناگون هستی بنشیند. برخی مباحث این بخش ماهیت بین‌الرشته‌ای دارند یعنی برای درک و تبیین آنها علاوه بر حقایق مکشوف در مکاشفه الهی، باید از یافته‌های علوم مختلف و دستاوردهای شاخه‌های گوناگون معرفت بشری بهره جست.

داستایِفسکی: حدیث سرگشتگی‌ها و گُمگشتگی‌ها

زبان خدا چیست؟ به چه زبانی دعای ما را می‌شنود؟…

گریگور نارکاتسی

گریگور نارکاتسی

گریگور نارکاتسی در سال ۹۵۱ در جنوب دریاچۀ وان فعلی، در روستای نارِک چشم به جهان گشود. در کودکی مادرش را از دست داد و در جوانی در دیرِ نارِک مشغول تحصیل شد

نگرش درست به ترس

نگرش درست به ترس

امروزه حال‌وهوای غرب را غالباً با تعابیری چون “عصر اضطراب” یا “فرهنگ ترس” توصیف می‌کنند

عهدنامۀ لوزان

عهدنامۀ لوزان

در سال ۱۹۷۴ به همت گروهی از رهبران بلندپایۀ مسیحی اونجلیکال همایشی با عنوان «کنگرۀ جهانی لوزان در مورد بشارت» در شهر لوزان سوییس برگزار شد

آخرین دوره‌های ارائه شده

رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
« » صفحهٔ 1 / 3