Free ebook download

یونس یا ارمیا؟

یونس یکی از شخصیتهای جالب کلام خداست که از زندگی او درسهای بسیاری می‌توان آموخت.

زمزمۀ جویبار معنا

نقد و بررسی فیلم «درخت زندگی»

مبانی الهیاتی دفاع از حقوق بشر به عنوان رسالتی مسیحی

یک مسیحی را با فعالیت حقوق بشری چه کار؟!

ایماندار مسیحی و موضوع دیوزدگی

در جهانبینی مسیحی، جهان ما سقوط‌کرده معرفی می‌شود، جهانی که به‌واسطۀ عصیانِ فرشتگانِ سقوط‌کرده و انسان…

مذهب سمّی

با آنانی که به طور دائم در زندگی ما سم می‌پاشند، چه باید کنیم؟…

کشیش سارو خاچیکی

کشیش سارو خاچیکی عضو هیئت علمی دانشکده الهیات پارس و از اعضای هیئت مدیره آن است. او سالها در کلیسای جماعت ربانی ایران بعنوان شبان و نیز مدیر آموزشگاه کتاب‌مقدس کلیسا خدمت کرده است. کشیش سارو پس از مهاجرت به آمریکا در مقام شبان در کلیسای ارمنی زبان به خدمت مشغول بوده است. او مدیر ترجمه کتاب‌مقدس تفسیری و از مترجمان و مشاوران اصلی در ترجمه هزاره نو بوده‌ است. از کشیش سارو خاچیکی برنامه‌های تلویزیونی بسیار به زبان ارمنی و فارسی در زمینه الهیات و زندگی عملی مسیحی پخش شده است. کشیش سارو دارای مدرک لیسانس ترجمه و فوق لیسانس علوم تربیتی از دانشگاه شهید بهشتی و فوق لیسانس الهیات از دانشگاه فولر در ایالات متحده است.