Free ebook download

اهمیت انضباط شبانی در حیات کلیسا

در بسیاری از کشورهای اروپایی و در آمریکای شمالی، بخشی از درصد رشد کلیساها به‌خاطر مهاجرت مسیحیان نیمکرۀ جنوبی به این کشورهاست

گپ‌و‌گفتی با گَری هابرماس دربارۀ موضوعات الهیاتی

یک مسیحی را با فعالیت حقوق بشری چه کار؟!

یونس یا ارمیا؟

یونس یکی از شخصیتهای جالب کلام خداست که از زندگی او درسهای بسیاری می‌توان آموخت.

زمزمۀ جویبار معنا

نقد و بررسی فیلم «درخت زندگی»

مبانی الهیاتی دفاع از حقوق بشر به عنوان رسالتی مسیحی

یک مسیحی را با فعالیت حقوق بشری چه کار؟!

نقد فیلم

سینما یکی از قلمروهای مهم فرهنگ بشریست که بررسی آن به ما کمک می‌کند تا تصویر دقیقتری از جامعه معاصر و تحولاتی که انسان امروزی از سر می‌گذراند به دست آوریم. هنر سینما مخصوصاً هنریست که در میان هنرهای دیگر به یک معنا بیشترین مخاطب و تأثیر گزاری را دارد. طبیعتاً همانند هنرهای دیگر، در سینما ما هم شاهد پدید‌آمدن آثار ارزنده و تأمل برانگیز و هم آثار کم مایه و بی‌ارزش هستیم که فقط جنبه سرگرم کننده دارند. در این بخش برخی آثاری سینمایی ارزنده که حرفی برای گفتن دارند و آینه‌ای از جامعه معاصر یا انسان امروزی با مسائل گوناگونش هستند، معرفی خواهند شد. نقد و معرفی این فیلمها صرفاً تلاشیست برای اینکه خوانندگان را به دیدن برخی آثار برانگیزد یا چشم‌اندازی نوین در مورد آنها عرضه کند و بسیاری از نوشتارها در این زمینه‌، یادداشتی کوتاه یا دعوت به تأمل در مورد موضوعیست که از منظر جهانبینی مسیحی ارزش مطرح شدن را دارد و یا پنجره‌ای متفاوت برای نگاه کردن به جهان و انسان و خویشتن را در برابر ما می‌گشاید.

اهمیت انضباط شبانی در حیات کلیسا

در بسیاری از کشورهای اروپایی و در آمریکای شمالی، بخشی از درصد رشد کلیساها به‌خاطر مهاجرت مسیحیان نیمکرۀ جنوبی به این کشورهاست

گپ‌و‌گفتی با گَری هابرماس دربارۀ موضوعات الهیاتی

یک مسیحی را با فعالیت حقوق بشری چه کار؟!

یونس یا ارمیا؟

یونس یکی از شخصیتهای جالب کلام خداست که از زندگی او درسهای بسیاری می‌توان آموخت.

گریگور نارکاتسی

گریگور نارکاتسی

گریگور نارکاتسی در سال ۹۵۱ در جنوب دریاچۀ وان فعلی، در روستای نارِک چشم به جهان گشود. در کودکی مادرش را از دست داد و در جوانی در دیرِ نارِک مشغول تحصیل شد

آخرین دوره‌های ارائه شده

رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
« » صفحهٔ ۱ / ۲