Free ebook download

خادمان مسیح جلال مسیح

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

اثبات رستاخیز عیسای مسیح

حدود چهل سال پیش، شروع به نوشتن دربارۀ موضوعی کردم که عنوان آن را گذاشته‌ام «استدلال بر پایۀ حداقلِ واقعیت‌ها»

خادمین شفا یافته

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

ایلیا و الیشع

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

خودنمائی

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

نقد فیلم

سینما یکی از قلمروهای مهم فرهنگ بشریست که بررسی آن به ما کمک می‌کند تا تصویر دقیقتری از جامعه معاصر و تحولاتی که انسان امروزی از سر می‌گذراند به دست آوریم. هنر سینما مخصوصاً هنریست که در میان هنرهای دیگر به یک معنا بیشترین مخاطب و تأثیر گزاری را دارد. طبیعتاً همانند هنرهای دیگر، در سینما ما هم شاهد پدید‌آمدن آثار ارزنده و تأمل برانگیز و هم آثار کم مایه و بی‌ارزش هستیم که فقط جنبه سرگرم کننده دارند. در این بخش برخی آثاری سینمایی ارزنده که حرفی برای گفتن دارند و آینه‌ای از جامعه معاصر یا انسان امروزی با مسائل گوناگونش هستند، معرفی خواهند شد. نقد و معرفی این فیلمها صرفاً تلاشیست برای اینکه خوانندگان را به دیدن برخی آثار برانگیزد یا چشم‌اندازی نوین در مورد آنها عرضه کند و بسیاری از نوشتارها در این زمینه‌، یادداشتی کوتاه یا دعوت به تأمل در مورد موضوعیست که از منظر جهانبینی مسیحی ارزش مطرح شدن را دارد و یا پنجره‌ای متفاوت برای نگاه کردن به جهان و انسان و خویشتن را در برابر ما می‌گشاید.

خادمان مسیح جلال مسیح

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

اثبات رستاخیز عیسای مسیح

حدود چهل سال پیش، شروع به نوشتن دربارۀ موضوعی کردم که عنوان آن را گذاشته‌ام «استدلال بر پایۀ حداقلِ واقعیت‌ها»

خادمین شفا یافته

این پیام، به بررسی بخشی کوتاه از اصول و حقایق رهبری روحانی می‌پردازد

گریگور نارکاتسی

گریگور نارکاتسی

گریگور نارکاتسی در سال ۹۵۱ در جنوب دریاچۀ وان فعلی، در روستای نارِک چشم به جهان گشود. در کودکی مادرش را از دست داد و در جوانی در دیرِ نارِک مشغول تحصیل شد

تازه‌ها

خادمان مسیح جلال مسیح
خادمین شفا یافته
ایلیا و الیشع
خودنمائی

آخرین دوره‌های ارائه شده

رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
« » page ۱ / ۲