Free ebook download

فرزانگان شوریده

در سنت روحانی کلیسای ارتودوکس روس به شخصیتهای عجیبی بر‌می‌خوریم که به آنها «ابلهان مقدس» می‌گفتند…

پس او را تقویت کن

یونس یکی از شخصیتهای جالب کلام خداست که از زندگی او درسهای بسیاری می‌توان آموخت.

تأملی در باب معنای دستگذاری در كليسا

ر بسياري از موارد، مسيحيان هنگام دعا براي يكديگر، بر روی هم دست می‌گذارند.

دیدگاه‌‌های شورای دوم واتیکان در مورد کلیسا

کلیسا چون آغلی درنظر گرفته می‌شود که تنها و یگانه در ورود به آن مسیح است…

ایران صفوی و تجربه میسیونرهای مسیحی در مورد تساهل و رد شدن – بخش سوم

راهبانی که در ایران بودند در فضای آزادی نسبی فعالیت داشتند…

نقد فیلم

سینما یکی از قلمروهای مهم فرهنگ بشریست که بررسی آن به ما کمک می‌کند تا تصویر دقیقتری از جامعه معاصر و تحولاتی که انسان امروزی از سر می‌گذراند به دست آوریم. هنر سینما مخصوصاً هنریست که در میان هنرهای دیگر به یک معنا بیشترین مخاطب و تأثیر گزاری را دارد. طبیعتاً همانند هنرهای دیگر، در سینما ما هم شاهد پدید‌آمدن آثار ارزنده و تأمل برانگیز و هم آثار کم مایه و بی‌ارزش هستیم که فقط جنبه سرگرم کننده دارند. در این بخش برخی آثاری سینمایی ارزنده که حرفی برای گفتن دارند و آینه‌ای از جامعه معاصر یا انسان امروزی با مسائل گوناگونش هستند، معرفی خواهند شد. نقد و معرفی این فیلمها صرفاً تلاشیست برای اینکه خوانندگان را به دیدن برخی آثار برانگیزد یا چشم‌اندازی نوین در مورد آنها عرضه کند و بسیاری از نوشتارها در این زمینه‌، یادداشتی کوتاه یا دعوت به تأمل در مورد موضوعیست که از منظر جهانبینی مسیحی ارزش مطرح شدن را دارد و یا پنجره‌ای متفاوت برای نگاه کردن به جهان و انسان و خویشتن را در برابر ما می‌گشاید.

فرزانگان شوریده

در سنت روحانی کلیسای ارتودوکس روس به شخصیتهای عجیبی بر‌می‌خوریم که به آنها «ابلهان مقدس» می‌گفتند…

پس او را تقویت کن

یونس یکی از شخصیتهای جالب کلام خداست که از زندگی او درسهای بسیاری می‌توان آموخت.

تأملی در باب معنای دستگذاری در كليسا

ر بسياري از موارد، مسيحيان هنگام دعا براي يكديگر، بر روی هم دست می‌گذارند.

آخرین دوره‌های ارائه شده

رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
« » صفحهٔ 1 / 3